Wat is klinische psychologie?

Brigitte Baeten is klinisch psycholoog. Wat is een klinisch psycholoog?

Klinisch psychologen zijn de specialisten in de geestelijke gezondheidszorg. De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de praktijk en de wetenschap. De klinisch psycholoog bezit ook kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie.

De klinisch psycholoog is na een universitaire studie en de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog via de specialistische opleiding verder geschoold tot expert op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg. De positie ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog is ingevolge de Wet BIG vergelijkbaar met die van de medisch specialist ten opzichte van de basisarts.

Brigitte Baeten is geregistreerd als klinisch psycholoog in het BIG-register.

Scroll to top