Wie is Brigitte Baeten?

Brigitte Baeten is eigenaar van Praktijk Baeten in Waalwijk.

“Psychologie beschouw ik als een ambacht. Ik werk graag samen met patiënten aan verbetering en herstel. Het contact mag open en kwetsbaar zijn waarin zaken tot in de kern bespreekbaar zijn. In de loop van de tijd ben ik mij gaan richten op methoden en deelgebieden die mijn speciale aandacht hebben getrokken door wetenschappelijk bewezen effectiviteit en brede toepasbaarheid: de gedragstherapie, de behandeling van trauma’s (met name EMDR) en de seksuologie. Dit zijn mijn specialiteiten. De ontwikkelingen op deze deelgebieden zijn in de afgelopen jaren groot geweest; de psychologie is volop in ontwikkeling. EMDR is een prachtig voorbeeld van een ambachtelijke methode van werken die werkt.”

“Bij een ambacht hoort ook het doorgeven van kennis en kunde. Ik ben ook opleider, supervisor en leertherapeut. Naast het doorgeven van kennis en vaardigheden aan mensen in opleiding, dwingt het supervorschap mij tot steeds weer stilstaan bij basisaspecten van het vak en verbeteren van de kunde.”

“Ik heb in diverse ziekenhuizen in Nederland gewerkt, zoals in Emmen, Utrecht, Dordrecht, Breda en Tilburg. Daar was ik verbonden aan diverse afdelingen zoals medische psychologie (werkzaam voor alle specialisten in het algemene ziekenhuis), psychiatrie (PAAZ en polikliniek), seksuologie en revalidatie. Inmiddels oefen ik mijn vak uit via mijn eigen praktijk in Waalwijk.”

Het kwaliteitsstatuut van Praktijk Baeten kunt u vinden op deze website onder: informatie/wet- en regelgeving.

Scroll to top