test

Contact en route

Hoe kunt u Praktijk Baeten in Waalwijk bereiken?

Mr. van Coothstraat 7
5141 EP
Waalwijk

Telefoon: 06- 24847434

www.praktijkbaeten.nl
info@praktijkbaeten.nl

Bij afwezigheid van uw behandelaar kunt u een mail sturen. U wordt zo spoedig mogelijk teruggemaild.

In geval van vakantie of langdurige afwezigheid kunt u een beroep doen op een collega die waarneemt voor Praktijk Baeten. Dit wordt persoonlijk met u besproken als u in behandeling bent.

In een nood- of crisissituatie kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost.

 

Scroll to top