Wat is de procedure?

Als u hulp nodig hebt is een gesprek met de huisarts de eerste stap. De huisarts kan u verwijzen naar Praktijk Baeten voor psychotherapie met een verwijsbrief. Na ontvangst van de verwijsbrief kunt u uzelf aanmelden. U kunt Praktijk Baeten zelf benaderen over uw aanmelding, voor vragen of voor een intakegesprek. U kunt het aanmeldingsformulier invullen of u kunt mailen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de aanmeldingsdatum. Elders op deze site, bij het aanmeldingsformulier, kunt u zien hoe lang de wachttijd is, dan wel of er een aanmeldingsstop geldt.

Betaling van zorg door uw zorgverzekering is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van de huisarts. U kunt uw verwijsbrief  in de brievenbus doen, mailen of bij het eerste gesprek meenemen. Behandeling zonder verwijzing is mogelijk, maar dient u zelf te betalen.

Praktijk Baeten kent geen bureaucratische intakeprocedures. Intake en behandeling worden door Brigitte Baeten uitgevoerd. Na de oproep zijn er doorgaans geen wachttijden.

In het eerste e-mail contact wordt gevraagd beknopt aan te geven wat uw hulpvraag is en waarvoor uw huisarts u heeft verwezen. Tijdens het eerste contact wordt een inschatting gemaakt of behandeling bij Praktijk Baeten voor u geschikt is. Zo ja, dan wordt u gevraagd het aanmeldingsformulier en een anamnese-vragenlijst (dit zijn vragen als voorbereiding op het eerste gesprek) in te vullen en zodra het mogelijk is wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Voorafgaand, tussentijds en/of aan het einde van de behandeling wordt de voortgang van de behandeling gemeten aan de hand van vragenlijstenonderzoek. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.

Scroll to top