Wat is de procedure?

Als u hulp nodig hebt is een gesprek met de huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u verwijzen naar Praktijk Baeten voor (psycho)therapie met een verwijsbrief. Na ontvangst van de verwijsbrief kunt u uzelf aanmelden. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website of via de telefoon (06-24847434).

U kunt Praktijk Baeten zelf benaderen voor uw aanmelding, uw vragen of een intakegesprek. U kunt het aanmeldingsformulier invullen, u kunt bellen of u kunt mailen. Als u niet persoonlijk te woord gestaan kan worden, dan kunt u uw naam en telefoonnummer op de voicemail achterlaten. U wordt bij voorkeur dezelfde dag teruggebeld voor een telefonische intake.

In het eerste telefonisch of e-mail contact wordt gevraagd beknopt aan te geven wat uw hulpvraag is en waarvoor uw huisarts u heeft verwezen. Tijdens de telefonische intake wordt een inschatting gemaakt of behandeling bij Praktijk Baeten voor u geschikt is. Zo ja, dan wordt u gevraagd het aanmeldingsformulier en een anamnese-vragenlijst (dit zijn vragen als voorbereiding op het eerste gesprek) in te vullen en zodra het mogelijk is wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Scroll to top