Wat is Specialistische GGZ zorg?

Praktijk Baeten biedt Specialistische GGZ zorg in Waalwijk. Wat is Specialistische GGZ zorg?

De Specialistische GGZ zorg wordt ook wel psychotherapie of klinische psychologie genoemd.
 Onder Specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complexe, ernstige tot zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld doordat er meerdere klachten gelijktijdig spelen. In de Basis GGZ zorg worden lichte, matige en ernstige, niet complexe klachten behandeld, vaak kortdurend en klachtgericht. Binnen de Specialistische GGZ zorg zijn de behandelingen psychotherapeutisch gericht, duren langer en zijn vaak intensiever. Er wordt gekeken hoe u maximaal op eigen kracht kunt blijven functioneren, ook tijdens de therapie.
 De aanmeldingsklachten zijn grotendeels dezelfde als in de Basis GGZ, maar de aard en de ernst van de klacht verschilt daarvan.

Aanmeldingsklachten die binnen een psychotherapeutisch contact kunnen worden behandeld zijn:

 • angst- en dwangklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid, burnout, werkstress
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is; hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • relatieproblemen met de partner of binnen het gezin, familie of vriendschappen
 • seksuele problemen
 • psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkloosheid
 • ADHD
 • autistische klachten
 • verslaving aan middelen of activiteiten; problemen met het beheersen van impulsen
 • slaapproblemen
 • eetstoornissen
 • problemen in de persoonlijkheid
 • problemen bij het uitvoeren van specifieke levenstaken
 • problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling; identiteitsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen
Scroll to top