Algemene informatie

Praktijk Baeten is de praktijk voor psychologie, psychotherapie en seksuologie van Brigitte Baeten in Waalwijk.

Praktijk Baeten is een praktijk voor klinische psychologie, psychotherapie en seksuologie voor volwassenen van 18 jaar en ouder en bevindt zich in de Mr. van Coothstraat 7 in Waalwijk. Praktijk Baeten biedt zowel Specialistische GGZ zorg aan, maar ook Basis GGZ. In de Basis GGZ zorg worden lichtere, eenvoudigere klachten behandeld. Binnen de Specialistische GGZ praktijk zijn de behandelingen meer specialistisch van aard en voor complexere problematiek. De Specialistische GGZ therapie is waar nodig meer intensief en kan langerdurend zijn.

Er wordt gewerkt volgens de gedragstherapeutische behandeltechnieken en EMDR, zo nodig aangevuld met vaardigheden uit de systeemtherapie, traumabehandeling en seksuologie. De gebruikte methoden en technieken zijn zoveel mogelijk evidence based en er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen.

U kunt Praktijk Baeten zelf benaderen over uw aanmelding, voor vragen of een intakegesprek. U kunt het aanmeldingsformulier invullen.

In het eerste contact wordt gevraagd naar uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer), wordt gevraagd beknopt aan te geven wat uw hulpvraag is en wordt een inschatting gemaakt of behandeling bij Praktijk Baeten voor u geschikt is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Wanneer u een verwijzing hebt gekregen van uw (huis) arts dan komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekering. Wanneer u de behandeling zelf wenst te betalen is een verwijsbrief niet nodig.

De spreekuurtijden zijn:

  • Maandag: 9 tot 17 uur
  • Dinsdag: 9 tot 17 uur
  • Woensdag: 9 tot 17 uur
  • Donderdag: 9 tot 17 uur
  • Vrijdag: afwezig

 

 

Scroll to top