Wat zijn de kosten?

Wat kost het u om in behandeling te gaan bij Praktijk Baeten?

Verzekerde zorg

In 2024 heeft u – wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen – vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. U kunt jaarlijks zelf de hoogte van het eigen risico bepalen bij uw verzekering.

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de financiering van de GGZ. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Welke gevolgen het nieuwe model voor u heeft kunt u lezen op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ . Deze webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode verder aangevuld.

Praktijk Baeten biedt zowel specialistische GGZ zorg, onder andere psychotherapie en klinische psychologie, als Basis GGZ zorg. Voor verzekerde zorg gelden de door de verzekering gecontracteerde tarieven. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Het tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Praktijk Baeten heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2024, zodat er rechtstreeks bij de verzekeraar kan worden gedeclareerd. Wanneer u een verwijsbrief hebt gekregen van uw huisarts dan komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekering. Wanneer u de behandeling of een coaching traject zelf wenst te betalen is een verwijsbrief niet nodig. Verzekeraars vergoeden diverse seksuologische behandelingen niet, vraag altijd even na bij uw verzekering wat wel en wat niet vergoed wordt.

Vraag ook altijd zelf na bij uw verzekeraar of de behandeling bij Praktijk Baeten vergoed wordt.

No show:

Sessies waarop u niet verschijnt of waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (meer dan 24 uur van tevoren) moet u zelf betalen. Deze sessies worden ‘no show’ genoemd. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’ en deze regel geldt onafhankelijk van uw reden. De kosten voor de zitting worden bij u in rekening gebracht. In 2024 krijgt u voor een ‘no show’ afspraak  een rekening van 75 euro. Een therapie kan geen doorgang vinden wanneer deze rekening niet wordt betaald.

Onverzekerde zorg (OVP)

Wanneer u in behandeling komt bij Praktijk Baeten en uw diagnose blijkt een ‘aanpassingsstoornis’ te zijn dan wordt uw behandeling niet vergoed door de verzekering. Indien u toch verdere behandeling wenst kan u dit zelf betalen. Ditzelfde geldt voor relatieproblemen, werk-gerelateerde en bepaalde seksuele problematiek. Vanaf 2014 zijn enkele andere diagnoses vastgesteld die niet meer vergoed worden. De psycholoog zal dit met u vooraf doorspreken. Het maximumtarief voor OVP wordt elk jaar vastgesteld door de NZa. Praktijk Baeten hanteert dit vastgestelde tarief. U mag behandeling ook zelf betalen, u betlaalt dan de landelijk vastgestelde tarieven van de NZa.

Coaching

Coaching kost € 120,– excl BTW per sessie van 45 minuten, waarbij indirecte tijd niet doorberekend wordt.

Supervisie: tarieven 2024 op aanvraag.

Meer informatie over vergoedingen vindt u via www.lvvp.nl wanneer u doorklikt bij ‘cliënten’.

Scroll to top