Wat zijn de kosten?

Wat kost het u om in behandeling te gaan bij Praktijk Baeten?

Verzekerde zorg

In 2021 heeft u – wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen – vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De eigen bijdragen voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ zorg zijn vervallen per 1 januari 2013. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. U kunt zelf de hoogte van het eigen risico bepalen bij uw verzekering. In 2021 is het minimale eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Praktijk Baeten biedt zowel specialistische GGZ zorg, onder andere psychotherapie en klinische psychologie, als Basis GGZ zorg. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een BGGZ prestatie of een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Voor verzekerde zorg gelden de door de verzekering gecontracteerde tarieven. De rekening wordt na afloop van de behandeling in zijn geheel naar de verzekering gestuurd (let op dat deze wel valt onder het wettelijke eigen risico).

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Productgroep), deze wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Praktijk Baeten heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2021, zodat er rechtstreeks bij de verzekeraar kan worden gedeclareerd. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing voor Basis GGZ zorg of Specialistische GGZ zorg van uw huisarts nodig. Wanneer u een verwijsbrief hebt gekregen van uw huisarts dan komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekering. Wanneer u de behandeling of een coaching traject zelf wenst te betalen is een verwijsbrief niet nodig. Verzekeraars vergoeden diverse seksuologische behandelingen niet, vraag altijd even na bij uw verzekering wat wel en wat niet vergoed wordt.

Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Vraag ook altijd zelf na bij uw verzekeraar of de behandeling bij Praktijk Baeten vergoed wordt.

Basis GGZ (BGGZ)

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt. Het kan voorkomen dat de behandeling meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. In dat geval kan de psycholoog de behandeling opschalen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

In de SGGZ is er binnen een behandeljaar geen limiet aan de tijdsduur, maar deze is bedoeld voor zwaardere problematiek. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

No show:

Sessies waarop u niet verschijnt of waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (meer dan 24 uur van tevoren) moet u zelf betalen. Deze sessies worden ‘no show’ genoemd. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’ en deze regel geldt onafhankelijk van uw reden. De kosten voor de zitting worden bij u in rekening gebracht. In 2021 krijgt u voor een ‘no show’ afspraak van 45 minuten een rekening van 75 euro. Voor een dubbele ‘no show’ afspraak van 90 minuten, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of EMDR, wordt u 125 euro in rekening gebracht. Vanwege het praktijkrisico kan een therapie geen voortgang vinden wanneer deze rekening niet wordt betaald.

Onverzekerde zorg (OVP)

Wanneer u in behandeling komt bij Praktijk Baeten en uw diagnose blijkt een ‘aanpassingsstoornis’ te zijn, wordt uw behandeling niet vergoed door de verzekering. Indien u toch verder behandeling wenst kan u dit zelf betalen. Ditzelfde geldt voor relatieproblemen, werk-gerelateerde en bepaalde seksuele problematiek. Vanaf 2014 zijn enkele andere diagnoses die niet meer vergoed worden. De psycholoog zal dit met u vooraf doorspreken. Het maximumtarief OVP (OVP –onverzekerd product) vastgesteld door de NZA, is voor 2021 € 114,41 per sessie.

Coaching

Coaching kost € 120,– excl BTW per sessie van 45 minuten, waarbij indirecte tijd niet doorberekend wordt.

Supervisie: tarieven 2021 op aanvraag.

 

 

Meer informatie over vergoedingen vindt u via www.lvvp.nl wanneer u doorklikt bij ‘cliënten’.

 

Scroll to top