Informatie voor cliënten

Wat kunt u verwachten na uw aanmelding bij Praktijk Baeten?

Diagnostiek:
In het eerste gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn en wat uw reden is voor aanmelding bij Praktijk Baeten. De achtergrond van uw klachten zal uitgebreid besproken worden. De hulpvraag wordt geformuleerd: wat wilt u bereiken met de behandeling? Tijdens het gesprek komen ook allerlei praktische zaken, zoals kosten, vergoeding, afspraken en dergelijke aan de orde. Aan het eind van het eerste gesprek wordt in overleg besproken of behandeling bij Praktijk Baeten voor u passend is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Soms is, na het eerste gesprek, verder diagnostisch onderzoek nodig. Dit kan een 2e gesprek zijn om de problemen nader in kaart te brengen en/of het invullen van psychologische vragenlijsten. U kunt ook gevraagd worden om uw klachten een tijdje bij te houden op een registratieformulier. Daarnaast kan uw toestemming gevraagd worden om uw eerdere behandelgegevens op te vragen.

Praktijk Baeten heeft een heldere visie op behandeling. Ik werk zoveel mogelijk met behandelmethodieken die de toets van de wetenschappelijkheid kunnen weerstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken in de praktijk bewezen zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn.

Behandeling:
Als de diagnostiek is afgerond en er is een indicatiestelling voor behandeling dan wordt een behandelplan met u besproken. In het indicatie/behandelplan worden de klachten omschreven, het behandeldoel en de behandelmethode beschreven. Daarna zal de behandeling starten. De gesprekken duren in principe 60 minuten. Bij de behandelmethode EMDR kunnen de behandelsessies langer duren.

Praktijk Baeten heeft een heldere visie op behandeling. Ik werk zoveel mogelijk met behandelmethodieken die de toets van de wetenschappelijkheid kunnen weerstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken in de praktijk bewezen zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn.

Afronding:
Bij de start en na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer schriftelijk bericht. De behandeling kan alleen starten als u akkoord bent met de indicatie/behandelplan. U hebt recht op correctie van de brief naar de verwijzer en recht op een kopie als u dat aangeeft.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de LVVP. Zoek op: https://lvvp.info/voor-clienten/

Informatie over de laatste veranderingen kunt u vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Voor de folder van de LVVP verwijs ik naar: https://lvvp.info/voor-clienten/folder-voor-clienten/

Scroll to top