Informatie voor cliënten

Wat kunt u verwachten na uw aanmelding bij Praktijk Baeten?

Coronavirus (COVID-19

Praktijk Baeten stelt de gezondheid en het welzijn van de cliënten voorop. Door het Coronavirus (COVID-19) is soms aanpassing noodzakelijk wanneer u of ik klachten hebben. Laten we elkaar op de hoogte stellen van eventuele klachten. Ik doe er alles aan om de behandelingen in aangepaste vorm door te laten gaan als dat nodig is. Ik volg de situatie met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Conform de maatregelen en adviezen van het RIVM zijn individuele behandelingen mogelijk zowel face-to-face als online.

DANK VOOR UW MEDEWERKING!

Diagnostiek:
In het eerste gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn en wat uw reden is voor aanmelding bij Praktijk Baeten. De achtergrond van uw klachten zal uitgebreid besproken worden. De hulpvraag wordt geformuleerd: wat wilt u bereiken met de behandeling? Tijdens het gesprek komen ook allerlei praktische zaken, zoals kosten, vergoeding, afspraken en dergelijke aan de orde. Aan het eind van het eerste gesprek wordt in overleg besproken of behandeling bij Praktijk Baeten voor u passend is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Zo niet, dan wordt met u meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Soms is, na het eerste gesprek, verder diagnostisch onderzoek nodig. Dit kan een 2e gesprek zijn om de problemen nader in kaart te brengen en/of het invullen van psychologische vragenlijsten. U kunt ook gevraagd worden om uw klachten een tijdje bij te houden op een registratieformulier. Daarnaast kan uw toestemming gevraagd worden om uw eerdere behandelgegevens op te vragen.

Behandeling:
Als de diagnostiek is afgerond en er is een indicatiestelling voor behandeling dan stelt de psycholoog u een behandelplan voor. In het indicatie/behandelplan worden de klachten of problemen omschreven, het behandeldoel en de behandelmethode beschreven. Daarna zal de behandeling starten. De gesprekken duren in principe 45 minuten. Bij de behandelmethode EMDR kunnen de behandelsessies 90 minuten duren.

Afronding:
Bij de start en na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer schriftelijk bericht. De behandeling kan alleen starten als u akkoord bent met de indicatie/behandelplan. U hebt recht op correctie van de brief naar de verwijzer en recht op een kopie als u dat aangeeft.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de LVVP. Zoek op: https://lvvp.info/voor-clienten/

Voor de folder van de LVVP verwijs ik naar: https://lvvp.info/voor-clienten/folder-voor-clienten/

Scroll to top